دهه نودی های مهریز در اجتماع (سلام فرمانده) که با حضور حاج ابوذر روحی مداح این اثر در حسینیه اعظم مزویر آباد شهرستان برگزار شد حضور یافتند.

لازم به ذکر در این مراسم یاد و خاطره عزیزان جانباخته حادثه آبادان با نثار فاتحه ای گرامی داشته شد.