آزمون سراسری انتخاب سرشماران شهرستان مهریز همزمان با سراسر کشور امروز در محل فرمانداری مهریز برگزار گدید .

از میان داوطلبان این آزمون ۱۲ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو ذخیره تیم سرشماری کشاورزی شهرستان مهریز برگزیده خواهند شد .