فرماندار مهريز:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد رستگاری در نشست شورای معاونین بهزیستی استان یزد با اشاره به اقدامات خوبی که در مهریز شده است گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز شهرستان مهریز  نیازمند حمایتهای بیشتری است.

وی اقدامات بهزیستی در حوزه پیشگیری و آموزش را چشمگیر دانست و گفت: فعالیتهای بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اعتیاد و معلولیتها در شهرستان مهریز انجام شده است.


photo_2017-10-16_10-37-36.jpg
Yes