پیام امام جمعه بمناسبت شکست حصر آبادان

پس از فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود این مسئله علاوه بر جنبه نظامی جنبه شرعی نیز پیدا کردو حیثیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به محک آزمون سپرد.ایثار و از خودگذشتگی رزمدنگان میهن اسلامی و نیروهای مردمی با وجود گرمای شدید ، مقاومت سرسختانه دشمن را در هم شکست.
اینجانب این موفقیت بزرگ را که مایه افتخار مملکت اسلامی شد گرامی می دارم.
علی برهان
امام جمعه مهریز