همایش هدفمندکردن یارانه ها برگزار شد

در این همایش زارعزاده فرماندار مهریز ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص  اهداف دولت در هدفمندسازی یارانه ها گفت :هدف این دولت این است که در اجرای قانون هدمندکردن یارانه ها کوچکترین مشکلی در زندگی عموم مردم به وجود نیاید.
زارعزاده در سخنان خود راه های مدیریت مصرف در حفظ سرمایه های کشور را نیز تشریح کرد.
دشتی کارشناس معاونت برنامه ربزی استانداری بصورت آموزشی مشکلات و راه کارهای پیش بینی شده در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را بصورت آموزشی برای حضار بیان و مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه ها را، پرداخت همگانی و کاهش اثر بخشی یارانه ها، افزایش بی رویه مصرف، کاهش رقابتمندی تولیدات داخل در بازاهای جهانی، افزایش هدررفت منابع و تشدید تخزیب محیط زیست دانست.
دشتی در ادامه راه های جلوگیری از افزایش تورم با اجرای این قانون را توضیح داد.