با حضور"سيد محمدرستگاري" فرماندارشهرستان،محمد زارع معاون فرماندار، عباس صفاري مدير عامل آزمايشگاه فني ومكانيك خاك استان ومهدي دهقان زاده كارشناس امورعمراني فرمانداري ، نشست راه اندازي شعبه آزمايشگاه فني ومكانيك خاك درشهرستان مهريزدرمحل فرمانداري مهريز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، در اين نشست " عباس صفاري" مديرعامل آزمايشگاه فني ومكانيك خاك استان بيان داشت:

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان يزد با داشتن تعدادي شعبه و واحدهاي محلی در سطح استان از كاركنان مجرب و متعهد برخوردار بوده و داراي تجهیزات و قسمت‌های آزمایشگاهی پيشرفته مي باشد.

وي درادامه در خصوص لزوم انجام آزمایشات کنترل کیفیت در تمامی صنایع به خصوص صنعت ساختمان وپروژه هاي عمراني تاكيد كرد وگفت هیچ خدمت ويا محصولي نبايست فاقد كيفيت باشد واگربه روند بهبود کیفیت کالا و خدمات تولیدی ونظارت هاي مستمروموثر توجه نكرده وارزش قائل نشويم موفقیتمان حاصل  نمی گردد.ضمن اين كه هزينه هاي گزافي نيزبايدمتحمل گرديم.بنابراين هر کاری در اجرا باید دارای کیفیت مطلوب باشد تا نتیجه و پیامد آن نیز مطلوب گردد.

درپايان پس ازبحث وتبادل نظر،درخصوص ضرورت واهميت  آموزش كليه عوامل تولید و اجرا در امر ساخت وساز از طریق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وهمچنين همكاري نظام مهندسي،شهرداري ودهياريها دراجري پروژه هاي عمراني وحتي شهروندان درساخت وسازهاي مسكوني با شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك تاكيد ودراين زمينه مصوباتي اتخاذ گرديد.