خانم عبدالحسين زاده مشاور استاندار در امور بانوان در سفري يك روزه به مهريز با فرماندار اين شهرستان ديدار و در كميته بانوان مهريز حضور يافت.

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز ، خانم عبدالحسین زاده مشاور استاندار در امور بانوان در سفری یک روزه به مهریز با فرماندار این شهرستان دیدار و در کمیته بانوان مهریز حضور یافت.

بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز، افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان، دیدار با خانواده شهدا، بازدید از خانه شجاع لشکر و حضور در مسابقه ریگ نوردی بانوان از دیگر برنامه های عبدالحسین زاده در مهریز بود.