برگزاری پرشکوه و با عظمت نماز ظهر عاشورا

امسال با برنامه ریزی و تبلیغات مناسب و با همت و شور و اشتیاق فراوان تمامی هیئت های عزاداری شهرستان، نماز ظهر عاشورا در جای جای این شهرستان با عظمت خاصی برپا گردید. تصاویری از حضور پرشور مردم عزادار مهریز در نماز ظهر عاشورا را به نظاره می نشینیم: