​​​​​​​

باحضور امام جمعه دهستان بهادارن ،بخشدار مرکزی مهریزو مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد جلسه بررسی مشکلات بنیاد مسکن روستاهای بهادران  برگزار و در درخصوص زمین های روستای بهادران ومشکل خدمات زیربنایی شهرک روستاها بحث و تبادل نظر گردید.

روابط عمومی بخشداری مرکزی مهریز