بازدید اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان از محل ثبت نام مرکز حوزه انتخابیه مهريز

عضای هیات نظارت بر انتخابات از محل ثبت نام مرکز حوزه انتخابیه مهريز بازدید کردند.

به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان مهريز اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان یزد  ضمن بازدید از محل ثبت نام مرکز حوزه انتخابیه مهريز با زارع زاده فرماندار مهريز دیدار و پیرامون موضوعات انتخابات گفتگو کردند.