ظرفيت‌هاي اشتغال ‌زايي روستاهاي مهریز معرفي شوند

مديركل روستايي و امور شوراهاي استانداري یزد گفت:معرفي استعدادها و ظرفيت اشتغال ‌زايي روستاهاي مهریز در اولويت برنامه‌ها شورای بخش قرار گیرد

مديركل روستايي و امور شوراهاي استانداري یزد در جمع اعضای شورای بخش مرکزی مهریزبيان كرد: روستاهاي مهریز قابليت‌هاي قابل توجهي در حوزه توليد و اشتغال در بخش‌هاي گردشگري و صادرات صنايع دستي دارند.

زارع تاكيد كرد: شوراهاي اسلامي روستاها و دهياران  براي ايجاد اشتغال جوانان و اجراي طرح‌هاي اشتغال ‌زايي در روستاها نسبت به جذب سرمايه‌ گذار بر اساس قابليت ‌هاي مناطق اقدام كنند.

وی گفت:معرفي استعدادها و ظرفيت اشتغال ‌زايي روستاهاي مهریز در اولويت برنامه‌ها شورای بخش قرار گیرد