80 نفر از مهریز در سی و چهارمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم شرکت کردند

80 نفر از مهریز در سی و چهارمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان مهریز از برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم باحضور ۸۰ نفر خبر داد.  محمود میرجلیلی ترویج فرهنگ قرآن و رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان جامعه را از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات قرآن کریم بیان کرد. وی طاهره نورزاده هراتی، زهره حائری مهریزی و ثریا غدیری را نفرات برگزیده این دوره از مسابقات در شهرستان مهریز معرفی کرد و افزود: افرادی که ۷۰ درصد نمره را در مرحله شهرستان بدست آورده باشند به مرحله استانی راه می یابند. وی گفت: مرحله استانی مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم ۲۵ آذر ماه در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) در شهر یزد برگزار می شود.
80 نفر از مهریز در سی و چهارمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان مهریز از برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم باحضور ۸۰ نفر خبر داد.
 محمود میرجلیلی ترویج فرهنگ قرآن و رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان جامعه را از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات قرآن کریم بیان کرد.
وی طاهره نورزاده هراتی، زهره حائری مهریزی و ثریا غدیری را نفرات برگزیده این دوره از مسابقات در شهرستان مهریز معرفی کرد و افزود: افرادی که ۷۰ درصد نمره را در مرحله شهرستان بدست آورده باشند به مرحله استانی راه می یابند.
وی گفت: مرحله استانی مسابقات مفاهیم تخصصی قرآن کریم ۲۵ آذر ماه در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) در شهر یزد برگزار می شود.

آدرس کوتاه :