8 رتبه اول تا سوم برای دانش آموزان مهریزی در مسابقات استاني قرآن و عترت بسيج

8 رتبه اول تا سوم برای دانش آموزان مهریزی در مسابقات استاني قرآن و عترت بسيج


راهیابی سه نفر به مسابقات کشوری
8 رتبه اول تا سوم برای دانش آموزان مهریزی در مسابقات استاني قرآن و عترت بسيج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی مهریز، 8 نفر از دانش اموزان بسيجي مدارس مهريز در مسابقات استاني قرآن و عترت بسيج در رشته هاي حفظ، قرائت، درك مفاهيم قرآن مجيد و عترت رتبه هاي اول تا سوم اين مسابقات را كسب كردند.
فاطمه زارع پناه از دبيرستان شكيب در رشته حفظ ده جز قرآن مجيد رتبه اول استان
فاطمه السادات ابراهيمي از راهنمايي عفاف در رشته حفظ 7 جزء قرآن مجيد رتبه اول استان
نفيسه فائزي از راهنمايي عفاف در رشته قرائت قرآن مجيد رتبه اول استان
نرگس ابوئي از راهنمائي شهيد حاجي قاسمي در رشته حفظ 7 جزء قرآن مجيد رتبه دوم استان
مليحه دهقان از راهنمايي شهيد حاجي قاسمي در رشته قرائت قران مجيد رتبه سوم استان
امير صانعي از راهنمايي دكتر احمد زارعزاده  در رشته عترت رتبه دوم استان
محمدمهدي فلاحتي از راهنمايي دكتر احمد زارعزاده دررشته درك مفاهيك قرآن مجيد رتبه سوم استان
محمد خواجه جوزم از راهنمايي دكتر احمد زارعزاده در رشته حفظ 7 جزء قران مجيد رتبه سوم استان
گفتني است خواهران فاطمه زارع پناه در رشته حفظ ده جزء ، فاطمه السادات ابراهيمي در رشته حفظ 7 جزء و نفيسه فائزي در رشته قرائت قرآن مجيد به مسابقات كشوري قرآن و عترت بسيج دانش آموزي كه در نيمه دوم فروردين ماه در تهران برگزار خواهد شد راه يافتند.

آدرس کوتاه :