75 تن زیتون از باغات مهریز برداشت شد

75 تن زیتون از باغات مهریز برداشت شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر جهاد کشاورزی مهریز از برداشت 75 تن محصول زیتون از 50 هکتار از باغات این شهرستان خبر داد. محمدحسین حکیمی  اظهار داشت: برداشت این محصول 45 روز به طول انجامید و به طور متوسط از هر هکتار سطح زیر کشت در مجموع یک و نیم تن زیتون برداشت شد. وی بیان داشت: مهمترین ارقام زیتون این شهرستان را زرد و روغنی اعلام کرد که برای روغن کشی مورد استفاده قرار می گیرد. حکیمی عنوان کرد: بیش از نیمی از زیتون تولیدی در سطح باغات شهرستان مهریز برای مصرف به سایر مناطق استان و کشور ارسال می شود. وی همچنین ارائه خدمات و توصیه های مختلف فنی، توزیع نهال مناسب و معرفی باغداران برای دریافت تسهیلات را از عمده فعالیتهای جهاد کشاورزی مهریز در موضوع زیتون کاری عنوان کرد.
75 تن زیتون از باغات مهریز برداشت شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر جهاد کشاورزی مهریز از برداشت 75 تن محصول زیتون از 50 هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.
محمدحسین حکیمی  اظهار داشت: برداشت این محصول 45 روز به طول انجامید و به طور متوسط از هر هکتار سطح زیر کشت در مجموع یک و نیم تن زیتون برداشت شد.
وی بیان داشت: مهمترین ارقام زیتون این شهرستان را زرد و روغنی اعلام کرد که برای روغن کشی مورد استفاده قرار می گیرد.
حکیمی عنوان کرد: بیش از نیمی از زیتون تولیدی در سطح باغات شهرستان مهریز برای مصرف به سایر مناطق استان و کشور ارسال می شود.
وی همچنین ارائه خدمات و توصیه های مختلف فنی، توزیع نهال مناسب و معرفی باغداران برای دریافت تسهیلات را از عمده فعالیتهای جهاد کشاورزی مهریز در موضوع زیتون کاری عنوان کرد.

آدرس کوتاه :