600 قالیباف در آزمون های سنجش مهارت مهریز شرکت کردند

600 قالیباف در آزمون های سنجش مهارت مهریز شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز گفت: در سال گذشته 649 قالیباف به صورت باسوادی و بی سوادی در آزمون های سنجش مهارت این مرکز شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم هاشمی اظهار داشت: از میان شرکت کنندگان در آزمون سنجش مهارت قالی بافی مهریز، برای 267 نفر گواهینامه مهارت و برای 274 نفر تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر شده است. وی افزود: در سال گذشته همچنین 457 نفر در آزمون صنایع ساختمان شرکت کرده و 308 نفر از آنها کارت مهارت دریافت کرده اند. هاشمی عنوان کرد: هزار و 234 کار آموز از تیم های سیار و دوره های مرکز ثابت به واحد آزمون معرفی شده اند که از این تعداد 687 نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند. وی دوره های برگزار شده در سال گذشته را 67 دوره در قالب 218 هزار و 362 نفر ساعت و هزار و 97 نفر دوره ذکر کرد. هاشمی با اشاره به آموزش در بخش دولتی را در بخش های ثابت شهری، سیار شهری، روستایی و صنایع و صنوف عنوان کرد : 560 نفر دوره به میزان 133 هزار و 910 نفر ساعت در بخش دولتی آموزش دیده اند. وی همچنین از برگزاری 13 دوره آموزش مهارت در قالب قرارداد آموزشی در این مرکز خبر داد و افزود: در این زمینه 280 نفر از کارگاه ها بازدید داشته و از 607 کارآموز رهگیری صورت گرفته است همچنین برای 26 کارآموز، مشاوره سازشی آموزشی فردی و برای 264 نفر مشاوره گروهی ارائه شده است. هاشمی میزان آموزش در بخش واگذاری مدیریت را 478 نفر دوره به میزان 74 هزار و 934 نفر ساعت و در بخش خرید خدمات را 59 نفر دوره به میزان 9 هزار و 518 نفر ساعت عنوان کرد.  
600 قالیباف در آزمون های سنجش مهارت مهریز شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز گفت: در سال گذشته 649 قالیباف به صورت باسوادی و بی سوادی در آزمون های سنجش مهارت این مرکز شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم هاشمی اظهار داشت: از میان شرکت کنندگان در آزمون سنجش مهارت قالی بافی مهریز، برای 267 نفر گواهینامه مهارت و برای 274 نفر تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر شده است.
وی افزود: در سال گذشته همچنین 457 نفر در آزمون صنایع ساختمان شرکت کرده و 308 نفر از آنها کارت مهارت دریافت کرده اند.
هاشمی عنوان کرد: هزار و 234 کار آموز از تیم های سیار و دوره های مرکز ثابت به واحد آزمون معرفی شده اند که از این تعداد 687 نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده اند.
وی دوره های برگزار شده در سال گذشته را 67 دوره در قالب 218 هزار و 362 نفر ساعت و هزار و 97 نفر دوره ذکر کرد.
هاشمی با اشاره به آموزش در بخش دولتی را در بخش های ثابت شهری، سیار شهری، روستایی و صنایع و صنوف عنوان کرد : 560 نفر دوره به میزان 133 هزار و 910 نفر ساعت در بخش دولتی آموزش دیده اند.
وی همچنین از برگزاری 13 دوره آموزش مهارت در قالب قرارداد آموزشی در این مرکز خبر داد و افزود: در این زمینه 280 نفر از کارگاه ها بازدید داشته و از 607 کارآموز رهگیری صورت گرفته است همچنین برای 26 کارآموز، مشاوره سازشی آموزشی فردی و برای 264 نفر مشاوره گروهی ارائه شده است.
هاشمی میزان آموزش در بخش واگذاری مدیریت را 478 نفر دوره به میزان 74 هزار و 934 نفر ساعت و در بخش خرید خدمات را 59 نفر دوره به میزان 9 هزار و 518 نفر ساعت عنوان کرد.
 

آدرس کوتاه :