40 طرح عمرانی در بخشهای مختلف در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره برداری میرسد

40 طرح عمرانی در بخشهای مختلف در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره برداری میرسد


40 طرح   عمرانی در بخشهای مختلف در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره   برداری میرسد   احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز درنشست خبری عنوان کرد:   40 طرح عمرانی با   اعتبار بیش از 200 میلیارد ریال در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره برداری میرسد. احمد علی زارعزاده در جمع خبر نگاران این شهر   ارزش   ماه   رمضان را بسیار بالا   توصیف   کرد   و افزود :   مردم ایران در همه حال باید   قدر دان   راه شهدا   خصوصآ شهیدان رجایی و باهنر باشند>   وی گفت   تنها دولتی که بعد از انقلاب مکتبی بود   دولت شهید رجایی بود وی   خاطر نشان کرد فکر   وراه وجهت   گیری ماه در همه کار ها   باید بر اساس   راه و مکتب امام   باشد .   زارعزاده   گفت به مناسبت   هفته   دولت در شهرسشتان مهریز   بیش از   40   طرح   عمرانی در بخش های مختلف   در شهرستان مهریز   به بهره برداری میرسد   وی   مهمترین   طرح عمرانی را   بهره برداری از کارخانه   کاشی   اطلس   عنوان   کرد وگفت:   به بهره برداری رسیدن   کارخانه   کاشی اطلاس با تولید   سالانه   بیش ا ز 4 میلیون متر مربع   انواع   کاشی گام   بزرگی در صنعت   کاشی در استان   وشهرستان مهریز   است.   وی   افزود   کارخانه   کاشی اطلس   با سرمایه   گزاری 150 میلیارد   ریال و   ایجاد اشتغال برای 230   جوان   در فاصله   زمانی   یک   سال    در هفته دولت   به بهره برداری میرسد.     وی همچنین ازاحداث چند باب مدرسه   وخوابگاه خبر داد   وگفت در بخش اموزش و پرورش نیز احداث چند باب مدرسه   وهمچنین   خوابگاه   با   اعتبار بیش از 10 میلیارد ریال   عنوان کرد        
40 طرح عمرانی در بخشهای مختلف در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره برداری میرسد

40 طرح  عمرانی در بخشهای مختلف در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره  برداری میرسد

 

احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز درنشست خبری عنوان کرد:  40 طرح عمرانی با  اعتبار بیش از 200 میلیارد ریال در هفته دولت در شهرستان مهریز به بهره برداری میرسد.

احمد علی زارعزاده در جمع خبر نگاران این شهر  ارزش  ماه  رمضان را بسیار بالا  توصیف  کرد  و افزود :

 مردم ایران در همه حال باید  قدر دان  راه شهدا  خصوصآ شهیدان رجایی و باهنر باشند>

 وی گفت  تنها دولتی که بعد از انقلاب مکتبی بود  دولت شهید رجایی بود وی  خاطر نشان کرد فکر  وراه وجهت  گیری ماه در همه کار ها  باید بر اساس  راه و مکتب امام  باشد .

 زارعزاده  گفت به مناسبت  هفته  دولت در شهرسشتان مهریز  بیش از  40  طرح  عمرانی در بخش های مختلف  در شهرستان مهریز  به بهره برداری میرسد

  وی  مهمترین  طرح عمرانی را  بهره برداری از کارخانه  کاشی  اطلس  عنوان  کرد وگفت:

 به بهره برداری رسیدن  کارخانه  کاشی اطلاس با تولید  سالانه  بیش ا ز 4 میلیون متر مربع  انواع  کاشی گام  بزرگی در صنعت  کاشی در استان  وشهرستان مهریز  است.

 وی  افزود  کارخانه  کاشی اطلس  با سرمایه  گزاری 150 میلیارد  ریال و  ایجاد اشتغال برای 230  جوان  در فاصله  زمانی  یک  سال   در هفته دولت  به بهره برداری میرسد.

 

 وی همچنین ازاحداث چند باب مدرسه  وخوابگاه خبر داد  وگفت در بخش اموزش و پرورش نیز احداث چند باب مدرسه  وهمچنین  خوابگاه  با  اعتبار بیش از 10 میلیارد ریال  عنوان کرد

    

آدرس کوتاه :