354 واحد مسكوني مهر تا پايان امسال در مهريز واگذار مي شود

354 واحد مسكوني مهر تا پايان امسال در مهريز واگذار مي شود


رييس اداره تعاون مهريز گفت: تا پايان امسال 354 واحد مسكوني مهر در سطح شهرستان مهريز به متقاضيان واگذار مي شود.
354 واحد مسكوني مهر تا پايان امسال در مهريز واگذار مي شود

ناصر زارع رئیس اداره تعاون شهرستان مهریز  افزود: اين واحد ها كه در شهرك هاي شهيد بهشتي ، شهيد رجايي و شهد علي زارع قرار دارد داراي 60 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد . 
زارع اضافه كرد: خوشبختانه روند اجراي طرح مسكن مهر در اين شهرستان با همكاري مسئولان و اعضا طبق برنامه صورت گرفته است. 
وي اظهار داشت: بدون شك ساخت واحد هاي مسكن مهر يكي از مهمترين اقدامات دولت نهم و دهم و موجب كاهش قيمت زمين و مسكن گرديده است . 
زارع يادآور شد: علاوه بر واحد هاي در دست اقدام 300 نفر ديگر هم متقاضي اين واحد ها مي باشند كه در سال آينده اقدام لازم صورت مي گيرد.

آدرس کوتاه :