35 نفر در بیمارستان مهریز به‌کارگیری می‌شوند

35 نفر در بیمارستان مهریز به‌کارگیری می‌شوند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مدیر بیمارستان حضرت فاطمةالزهرا مهریز از به‌کارگیری 35 نیرو در آینده‌ای نزدیک در بیمارستان مهریز خبر داد.  سیدرسول محسن‌زاده در نشست نماینده مردم مهریز در مجلس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به منظور بررسی مشکلات بهداشت و درمانی مهریز، از به‌کارگیری 35نیرو در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا مهریز خبر داد. وی افزود: این 35 نفر در رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی و ... به زودی به کارگیری می‌شوند که اطلاعیه آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام خواهد شد. محسن‌زاده همچنین از قول مساعد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای تقویت پزشکان متخصص بیمارستان در تمام قسمت‌ها خبر داد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست مردمی به منظور تقویت و افزایش پزشکان متخصص و با توجه به نیاز شهرستان قرار شد در آینده‌ای نزدیک مشکل پزشکان متخصص در این بیمارستان نیز برطرف شود.    
35 نفر در بیمارستان مهریز به‌کارگیری می‌شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مدیر بیمارستان حضرت فاطمةالزهرا مهریز از به‌کارگیری 35 نیرو در آینده‌ای نزدیک در بیمارستان مهریز خبر داد.
 سیدرسول محسن‌زاده در نشست نماینده مردم مهریز در مجلس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به منظور بررسی مشکلات بهداشت و درمانی مهریز، از به‌کارگیری 35نیرو در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا مهریز خبر داد.
وی افزود: این 35 نفر در رشته‌های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی و ... به زودی به کارگیری می‌شوند که اطلاعیه آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام خواهد شد.
محسن‌زاده همچنین از قول مساعد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برای تقویت پزشکان متخصص بیمارستان در تمام قسمت‌ها خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست مردمی به منظور تقویت و افزایش پزشکان متخصص و با توجه به نیاز شهرستان قرار شد در آینده‌ای نزدیک مشکل پزشکان متخصص در این بیمارستان نیز برطرف شود.

 

 

آدرس کوتاه :