22 نفر از دانش آموزان مهریزی تحت حمایت کمیته امداد راهی دانشگاه‌ شدند

22 نفر از دانش آموزان مهریزی تحت حمایت کمیته امداد راهی دانشگاه‌ شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز گفت: 22 نفر از دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی تحت حمایت این شهرستان راهی دانشگاه شدند. سید مهدی حسینی مبارکه اظهار داشت: قبولی دانش آموزان مهریزی تحت حمایت در کنکور سراسری امسال 100 درصد بوده است. وی افزود: یکی از دانش آموزان تحت حمایت موفق به کسب رتبه 52 رشته مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران شد.  هم اکنون 386 دانش آموز از خدمات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز بهره می‌برند.
22 نفر از دانش آموزان مهریزی تحت حمایت کمیته امداد راهی دانشگاه‌ شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز گفت: 22 نفر از دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی تحت حمایت این شهرستان راهی دانشگاه شدند.
سید مهدی حسینی مبارکه اظهار داشت: قبولی دانش آموزان مهریزی تحت حمایت در کنکور سراسری امسال 100 درصد بوده است.
وی افزود: یکی از دانش آموزان تحت حمایت موفق به کسب رتبه 52 رشته مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران شد.
 هم اکنون 386 دانش آموز از خدمات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهریز بهره می‌برند.

آدرس کوتاه :