180 میلیون ریال بودجه فرهنگی در سال 90 در شهرستان مهریز صرف شد

180 میلیون ریال بودجه فرهنگی در سال 90 در شهرستان مهریز صرف شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی با رئیس اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی عملکرد بودجه فرهنگی در سال 90 را بررسی کرد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهریز در این نشست گفت: 18 میلیون و 800 هزار تومان در سال 90 بودجه فرهنگی برای شهرستان مهریز اختصاص یافته که در همین راستا در مراکز و موسسات قرآنی، هیئات مذهبی فعال و اقشار مردمی تاثیر گذار مانند گفتمان های دینی و کلاس های اوقات فراعت برنامه هایی در حال اجرا باشد.
180 میلیون ریال بودجه فرهنگی در سال 90 در شهرستان مهریز صرف شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در نشستی با رئیس اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی عملکرد بودجه فرهنگی در سال 90 را بررسی کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهریز در این نشست گفت: 18 میلیون و 800 هزار تومان در سال 90 بودجه فرهنگی برای شهرستان مهریز اختصاص یافته که در همین راستا در مراکز و موسسات قرآنی، هیئات مذهبی فعال و اقشار مردمی تاثیر گذار مانند گفتمان های دینی و کلاس های اوقات فراعت برنامه هایی در حال اجرا باشد.

آدرس کوتاه :