1400 نفر از اهالی روستای گردکوه از مراقبت های بهداشتی اولیه بهره مند شدند

1400 نفر از اهالی روستای گردکوه از مراقبت های بهداشتی اولیه بهره مند شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز گفت: هزار و 400 نفر از اهالی روستای گردکوه تحت مراقبت های بهداشتی اولیه قرار گرفتند. محمدرضا دهقانی زاده رئیس جمعیت هلال احمر مهریز در حاشیه مانور تیم های مراقبت های بهداشتی اولیه که توسط امدادگران جمعیت هلال احمر مهریز در روستای گردکوه مهریز برگزار شد، از بهره مندی هزار و 400 نفر از اهالی روستای گردکوه تحت مراقبت های بهداشتی اولیه خبر داد. وی افزود: این مانور به مناسبت هفته هلال احمر و با هدف از برگزاری این مانور را خدمت رسانی به مناطق محروم استان و آمادگی بیشتر نیروهای هلال احمر در خدمات رسانی به آسیب دیدگان در حوادث احتمالی برگزار شد. دهقانی زاده عنوان کرد: این تیم ها در بخش های ویزیت پزشک، ارزیابی بهداشت منطقه، بهداشت باروری، بهداشت روان و داروخانه 72 ساعت اولیه حادثه فعالیت کردند که خوشبختانه مورد استقبال گرم اهالی روستای گردکوه قرار گرفت. وی همچنین از برگزاری کلاش آموزشی امداد و نجات ویژه اهالی این روستا پس از انجام مانور خبر داد.  
1400 نفر از اهالی روستای گردکوه از مراقبت های بهداشتی اولیه بهره مند شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز گفت: هزار و 400 نفر از اهالی روستای گردکوه تحت مراقبت های بهداشتی اولیه قرار گرفتند.
محمدرضا دهقانی زاده رئیس جمعیت هلال احمر مهریز در حاشیه مانور تیم های مراقبت های بهداشتی اولیه که توسط امدادگران جمعیت هلال احمر مهریز در روستای گردکوه مهریز برگزار شد، از بهره مندی هزار و 400 نفر از اهالی روستای گردکوه تحت مراقبت های بهداشتی اولیه خبر داد.
وی افزود: این مانور به مناسبت هفته هلال احمر و با هدف از برگزاری این مانور را خدمت رسانی به مناطق محروم استان و آمادگی بیشتر نیروهای هلال احمر در خدمات رسانی به آسیب دیدگان در حوادث احتمالی برگزار شد.
دهقانی زاده عنوان کرد: این تیم ها در بخش های ویزیت پزشک، ارزیابی بهداشت منطقه، بهداشت باروری، بهداشت روان و داروخانه 72 ساعت اولیه حادثه فعالیت کردند که خوشبختانه مورد استقبال گرم اهالی روستای گردکوه قرار گرفت.
وی همچنین از برگزاری کلاش آموزشی امداد و نجات ویژه اهالی این روستا پس از انجام مانور خبر داد.
 

آدرس کوتاه :