ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻤﻬﺮﻳﺰ برای اجرای کمپین وطرح ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﻴﺸﻪتشکیل شد


ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍر ، معاون فرماندار،ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﭘﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و دکتر جعفری کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان وبرخی ازمسئولین ادارات شهرستانﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻤﻬﺮﻳﺰ برای اجرایﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮطرح ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﻴﺸﻪ(11 الی 19دی ماه) درمحل فرمانداری مهریز برگزارشد.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍر ، معاون فرماندار،ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﭘﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و دکتر جعفری کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان وبرخی ازمسئولین ادارات شهرستانﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻤﻬﺮﻳﺰ برای اجرایﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮطرح ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﻴﺸﻪ(11 الی 19دی ماه) درمحل فرمانداری مهریز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در این نشست فرماندار مهریز گفت:برای آگاه سازی مردم از خطرات ناشی از مواد مخدر بویژه شیشه این طرح در شهرستان برگزار می شود.

در ادامه سید محمد رستگاری با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به عزم همگانی دارد  خواستار همکاری تمام ادارات ونهادهای دولتی مرتبط شهرستان در هر چه بهتر برگزارشدن این طرح شد.

 

وی با اعلام اینکه برنامه‌های این طرح از پنجم تا 13 دی‌ماه جاری اجرایی می‌شود افزود: تمامی دستگاه‌های مرتبط باید در اجرای طرح تشکیل کمپین و کارزار رسانه شیشه همکاری کنند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926001264#sthash.hUBbHP7x.dpuf
رای مقابله با خطرات ناشی از مواد مخدر در شهرستان لردگان کمپین و طرح کارزار رسانه شیشه تشکیل شد. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926001264#sthash.hUBbHP7x.dpuf
برای مقابله با خطرات ناشی از مواد مخدر در شهرستان لردگان کمپین و طرح کارزار رسانه شیشه تشکیل شد. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926001264#sthash.hUBbHP7x.dpuf
برای مقابله با خطرات ناشی از مواد مخدر در شهرستان لردگان کمپین و طرح کارزار رسانه شیشه تشکیل شد. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926001264#sthash.hUBbHP7x.dpuf


آدرس کوتاه :