یک شیفت کاری درمانگاه تامین اجتماعی مهریز با 38000 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در این شهر

یک شیفت کاری درمانگاه تامین اجتماعی مهریز با 38000 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در این شهر


یک شیفت کاری   درمانگاه تامین اجتماعی مهریز   با   38000 نفر   بیمه شده   تامین اجتماعی در این شهر   احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در گزارشی عنوان کرد با توجه به اینکه   تامین اجتماعی   به   یکی   از اساسی ترین   پیش   نیاز های توسعه   اقتصادی و اجتماعی کشور ها تبدیل   شده وبه عنوان   مهمترین اهرم   بر قراری   عدالت اجتماعی در   جوامع   مورد استفاده   قرار میگیرد وی گفت:شهرستان مهریز با مساحت   حدود 7 هزار کیلومتر در فاصله 30 کیلومتری   جنوب شرقی استان قرار گرفته است   وبا   جمعیتی   بالغ بر 46000 هزار نفر   دارای   یک   درمانگاه   تامین   اجتماعی با   38000 هزار نفر   بیمه شده   اصلی میباشد   و   این درمانگاه فقط در یک شیفت کاری   به   فعالیت   میپردازد   که به هیچ   عنوان   قادر به پاسخگویی   این   تعداد   بیمه شده   را ندارد زارعزاده افزود:این درمانگاه   فقط دارای   فقط یک دندانپزشک میباشد   که متاسفانه کسانی که برای استفاده از خدمات دندانپزشکی به این مرکز مراجعه میکنند باید از ساعت   5   بامداد در   پشت دربهای این مرکز برای اخذ   نوبت   به تعداد 8 نفر   به صف بایستند   که   گاه باید چندین روز باید مراجعه نموده که   شاید بتوان جزء 8 نفر قرار گیرند   که این مورد اعتراض شدید بیمه شدگان   قرار گرفته است وی   در ادامه خاط نشان کرد :با توجه   به اینکه درمانگاهای سطح مرکز استان و دیگر شهرستان های توابع در دو نوبت صبح وعصر به فعالیت میپردازند وتنها درمانگاهی که در یک   نوبت   فعالیت دارد   درمانگاه این شهرستان است    اقدامات   لازم را نسبت به دوشیفت نمودن درمانگاه و همچنین اضافه   شدن دندانپزشک جهت رفاه   حال بیمه شدگان به عمل اورده ایم
یک شیفت کاری درمانگاه تامین اجتماعی مهریز با 38000 نفر بیمه شده تامین اجتماعی در این شهر

یک شیفت کاری  درمانگاه تامین اجتماعی مهریز  با  38000 نفر  بیمه شده  تامین اجتماعی در این شهر

 

احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در گزارشی عنوان کرد

با توجه به اینکه  تامین اجتماعی  به  یکی  از اساسی ترین  پیش  نیاز های توسعه  اقتصادی و اجتماعی کشور ها تبدیل  شده وبه عنوان  مهمترین اهرم  بر قراری  عدالت اجتماعی در  جوامع  مورد استفاده  قرار میگیرد

وی گفت:شهرستان مهریز با مساحت  حدود 7 هزار کیلومتر در فاصله 30 کیلومتری  جنوب شرقی استان قرار گرفته است  وبا  جمعیتی  بالغ بر 46000 هزار نفر  دارای  یک  درمانگاه  تامین  اجتماعی با  38000 هزار نفر  بیمه شده  اصلی میباشد  و  این درمانگاه فقط در یک شیفت کاری  به  فعالیت  میپردازد  که به هیچ  عنوان  قادر به پاسخگویی  این  تعداد  بیمه شده  را ندارد

زارعزاده افزود:این درمانگاه  فقط دارای  فقط یک دندانپزشک میباشد  که متاسفانه کسانی که برای استفاده از خدمات دندانپزشکی به این مرکز مراجعه میکنند باید از ساعت  5  بامداد در  پشت دربهای این مرکز برای اخذ  نوبت  به تعداد 8 نفر  به صف بایستند  که  گاه باید چندین روز باید مراجعه نموده که  شاید بتوان جزء 8 نفر قرار گیرند  که این مورد اعتراض شدید بیمه شدگان  قرار گرفته است

وی  در ادامه خاط نشان کرد :با توجه  به اینکه درمانگاهای سطح مرکز استان و دیگر شهرستان های توابع در دو نوبت صبح وعصر به فعالیت میپردازند وتنها درمانگاهی که در یک  نوبت  فعالیت دارد  درمانگاه این شهرستان است   اقدامات  لازم را نسبت به دوشیفت نمودن درمانگاه و همچنین اضافه  شدن دندانپزشک جهت رفاه  حال بیمه شدگان به عمل اورده ایم

آدرس کوتاه :