یک دستگاه گریدر به شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز اختصاص یافت

یک دستگاه گریدر به شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز اختصاص یافت


طی همایشی که با کلیه دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای شهرستان مهریز با حضور مهندس امامی مدیر کل امور روستایی استانداری و بخشدار مرکزی شهرستان مهریز با عنوان همایش بررسی مسائل و مشکلات روستاها و پیشنهاد طرح های روستایی در محل فرمانداری مهریز برگزار شد
یک دستگاه گریدر به شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز اختصاص یافت

یک دستگاه گریدر به شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز اختصاص یافت

طی همایشی که با کلیه دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای شهرستان مهریز با حضور مهندس امامی مدیر کل امور روستایی استانداری و بخشدار مرکزی شهرستان مهریز با عنوان همایش بررسی مسائل و مشکلات روستاها و پیشنهاد طرح های روستایی در محل فرمانداری مهریز برگزار شد پس از مذاکراتی نیازهای شرکت تعاونی وحدت دهیاران و دهیاریهای شهرستان بررسی شد که مهندس امامی ضمن اعلام مساعدت به دهیاران ، قول مساعد یک دستگاه گریدر و افزایش اعتبار دهیاری های را در سال آینده  داد.

آدرس کوتاه :