یادواره شهیده سال نسرین افضل با حضور جمعی از خواهران بسیجی برگزار شد

یادواره شهیده سال نسرین افضل با حضور جمعی از خواهران بسیجی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، یادواره شهیده سال نسرین افضلی در مهریز با حضور جمعی از خواهران بسیجی برگزار شد. احمدعلی زارع زاده فرماندار سابق مهریز و از هادیان سیاسی سپاه الغدیر استان در این یادواره به بیان جایگاه و مقام شهدا پرداخت و افزود: بابیان اینکه زنان همواره نقش ممتازی در عرصه های گوناگون سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... ایفا کرده اند به نقش حماسه ساز زن در حوادث انقلاب اشاره کرد و گفت:هر گز نمیتوان نقش حماسه ساز و تاثیر گذار زن را در حوادث انقلاب و پس از آن در 8 سال دفاع مقدس نادیده گرفت. زارعزاده افزود: زن مسلمان پاسدار ارزشهای والای اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی است. وی همچنین بر حفظ کرامت و شان انسانی زن در جامعه تاکید کرد و گفت:امروزه هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان با محوریت زنان صورت میگیرد پس زن مسلمان بایستی در برابر تبلیغات منفیو سوء استفاده های منفعت طلبانه از زن در غرب ایستاده و نگذارند الگوی از زن غربیدر جامعه اسلامی ما معرفی شود. در پایان نیز یاد و خاطره ی شهيده نعیمه محمدنژاد تنها شهيده زن مهريز كه در اوايل هشت سال دفاع مقدس در خوزستان به درجه رفيع شهادت نائل آمد گرامی داشته شد.
یادواره شهیده سال نسرین افضل با حضور جمعی از خواهران بسیجی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، یادواره شهیده سال نسرین افضلی در مهریز با حضور جمعی از خواهران بسیجی برگزار شد.
احمدعلی زارع زاده فرماندار سابق مهریز و از هادیان سیاسی سپاه الغدیر استان در این یادواره به بیان جایگاه و مقام شهدا پرداخت و افزود:
بابیان اینکه زنان همواره نقش ممتازی در عرصه های گوناگون سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... ایفا کرده اند به نقش حماسه ساز زن در حوادث انقلاب اشاره کرد و گفت:هر گز نمیتوان نقش حماسه ساز و تاثیر گذار زن را در حوادث انقلاب و پس از آن در 8 سال دفاع مقدس نادیده گرفت.
زارعزاده افزود: زن مسلمان پاسدار ارزشهای والای اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی است.
وی همچنین بر حفظ کرامت و شان انسانی زن در جامعه تاکید کرد و گفت:امروزه هجمه و شبیخون فرهنگی دشمنان با محوریت زنان صورت میگیرد پس زن مسلمان بایستی در برابر تبلیغات منفیو سوء استفاده های منفعت طلبانه از زن در غرب ایستاده و نگذارند الگوی از زن غربیدر جامعه اسلامی ما معرفی شود.
در پایان نیز یاد و خاطره ی شهيده نعیمه محمدنژاد تنها شهيده زن مهريز كه در اوايل هشت سال دفاع مقدس در خوزستان به درجه رفيع شهادت نائل آمد گرامی داشته شد.

آدرس کوتاه :