گونه كمیاب 'رودك عسل خوار' در مهریز شناسایی شد

گونه كمیاب 'رودك عسل خوار' در مهریز شناسایی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای نخستین بار ، گونه كمیاب ' رودك عسل خوار ' در منطقه حفاظت شده علی آباد چهل گزی مهریز شناسایی شده است .  محمد رضا محمودی  افزود: به تازگی ثبت تصویر رودك عسل خوار توسط دوربین تله ای در شهرستان مهریز به ثبت رسید . وی ادامه داد: رودك عسل خوار گونه كمیابی است كه در گذشته در مناطق محدودی از جنوب، جنوب غربی و شمال شرقی كشور بوده است. رییس اداره محیط زیست شهرستان مهریز اظهار داشت: در حال حاضر حوزه انتشار آن در بخشهایی از مناطق مركزی كشور نیز مستند شده به طوریكه در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران مهریز مواردی از حضور این گونه به ثبت رسیده است. محمودی گفت: خوشبختانه دوربین های تله ای تعبیه شده در منطقه حفاظت شده علی آباد چهل گزی در دهستان تنگچنار موفق به ثبت تصویری از این گونه كمیاب شدند. وی سطح منطقه حفاظت شده كالمند ، بهادران و علی آباد چهل گزی مهریز را با بیش از پنج هزار انواع وحوش بیش از 600 هزار هكتار ذكر نمود.  
گونه كمیاب 'رودك عسل خوار' در مهریز شناسایی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، برای نخستین بار ، گونه كمیاب ' رودك عسل خوار ' در منطقه حفاظت شده علی آباد چهل گزی مهریز شناسایی شده است .
 محمد رضا محمودی  افزود: به تازگی ثبت تصویر رودك عسل خوار توسط دوربین تله ای در شهرستان مهریز به ثبت رسید .
وی ادامه داد: رودك عسل خوار گونه كمیابی است كه در گذشته در مناطق محدودی از جنوب، جنوب غربی و شمال شرقی كشور بوده است.
رییس اداره محیط زیست شهرستان مهریز اظهار داشت: در حال حاضر حوزه انتشار آن در بخشهایی از مناطق مركزی كشور نیز مستند شده به طوریكه در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران مهریز مواردی از حضور این گونه به ثبت رسیده است.
محمودی گفت: خوشبختانه دوربین های تله ای تعبیه شده در منطقه حفاظت شده علی آباد چهل گزی در دهستان تنگچنار موفق به ثبت تصویری از این گونه كمیاب شدند.
وی سطح منطقه حفاظت شده كالمند ، بهادران و علی آباد چهل گزی مهریز را با بیش از پنج هزار انواع وحوش بیش از 600 هزار هكتار ذكر نمود.

 

آدرس کوتاه :