گزارش تصویری (2) از اولین یادواره شهید کعبه وسرداران و82 شهید پایگاهای حضرت مهدی .شهید باهنرو شهید دستغیب شهرستان مهریز

گزارش تصویری (2) از اولین یادواره شهید کعبه وسرداران و82 شهید پایگاهای حضرت مهدی .شهید باهنرو شهید دستغیب شهرستان مهریز


گزارش تصویری (2) از اولین یادواره شهید کعبه وسرداران و82 شهید پایگاهای حضرت مهدی .شهید باهنرو شهید دستغیب شهرستان مهریز


آدرس کوتاه :