گزارش تصویری همایش تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان مهریزبرگزار شد


همایش تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان مهریز پیش از ظهر روز پنجشنبه همزمان با هفته پژوهش با حضور فرماندار مهریز،رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد وبرخی از مسئولین شهرستان در سالن فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد.

همایش تجلیل از پژوهشگران  برتر شهرستان مهریز  پیش از ظهر روز پنجشنبه همزمان با هفته پژوهش با حضور فرماندار مهریز،رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد وبرخی از مسئولین شهرستان  در سالن فرمانداری شهرستان مهریز  برگزار شد.

 آدرس کوتاه :