گزارش تصویری نشست فرماندار مهریز با نخبگان، فرهیختگان و مهریزی تباران در مجتمع مفید تهران


گزارش تصویری نشست  فرماندار مهریز با نخبگان، فرهیختگان و مهریزی تباران در مجتمع مفید تهران

گزارش تصویری نشست  فرماندار مهریز با نخبگان، فرهیختگان و مهریزی تباران در مجتمع مفید تهرانآدرس کوتاه :