گزارش تصویری بازدید نماینده ولی فقیه در استان از سالمندان خانه سالمندی شهرستان مهریز

گزارش تصویری بازدید نماینده ولی فقیه در استان از سالمندان خانه سالمندی شهرستان مهریز


گزارش تصویری بازدید نماینده ولی فقیه در استان از سالمندان خانه سالمندی شهرستان مهریزآدرس کوتاه :