گزارش تصویری - بازدید فرماندار از ایستگاه پذیرایی بین راهی از زائران حرم امام (ره)

گزارش تصویری - بازدید فرماندار از ایستگاه پذیرایی بین راهی از زائران حرم امام (ره)


گزارش تصویری - بازدید فرماندار از ایستگاه پذیرایی بین راهی از زائران حرم امام (ره)

آدرس کوتاه :