گزارش تصویری بازدید فرماندارمهریز از واحدهای خدمت رسان نوروز 94


گزارش تصویری بازدید فرماندارمهریز از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان و پایگاه راهنمای مسافران نوروزی وواحدهای خدمت رسان نوروز94 شهرستان

گزارش تصویری بازدید فرماندارمهریز از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان و پایگاه راهنمای مسافران نوروزی وواحدهای خدمت رسان نوروز94 شهرستانآدرس کوتاه :