گزارش تصویری / انتقال جسد جوان منشادی از ارتفاع 3400 متری آدروشک به پایین

گزارش تصویری / انتقال جسد جوان منشادی از ارتفاع 3400 متری آدروشک به پایین


     
گزارش تصویری / انتقال جسد جوان منشادی از ارتفاع 3400 متری آدروشک به پایین
 

 

 

آدرس کوتاه :