گزارش تصویری از نماز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان

گزارش تصویری از نماز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان


روز جهانی قدس 1390
گزارش تصویری از نماز آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان

آدرس کوتاه :