گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع)

گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع)


گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع) در مسجد امام جعفرصادق(ع) مزویرآباد: عکس از: میلاد سلمانی به نقل از صبح مهریز
گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع)

گزارش تصویری از مراسم عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع) در مسجد امام جعفرصادق(ع) مزویرآباد:


عکس از: میلاد سلمانی

به نقل از صبح مهریز

آدرس کوتاه :