گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری


قسمت سوم
گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

آدرس کوتاه :