گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری


قسمت دوم
گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

 

 

آدرس کوتاه :