گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری


قسمت اول
گزارش تصویری از لحظه به لحظه ی مراسم تشییع پیکر شهید منصوری

 

آدرس کوتاه :