گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز

گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز


قسمت سوم
گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز

 

 

 

عکس از : میلاد سلمانی

آدرس کوتاه :