گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز

گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز


قسمت دوم
گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

عکس از : میلاد سلمانی

آدرس کوتاه :