گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان مهریز

گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان مهریز


قسمت دوم
گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در شهرستان مهریز

3

 

عکاسان: جمال زارع زاده مهریزی، مصطغی مسعودی، محمدابویی

آدرس کوتاه :