گزارش تصویری از دیدار صمیمی فرماندار مهریز با آتش نشانان شهرستان و بازدید از تجهیزات

گزارش تصویری از دیدار صمیمی فرماندار مهریز با آتش نشانان شهرستان و بازدید از تجهیزات


به مناسبت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی
گزارش تصویری از دیدار صمیمی فرماندار مهریز با آتش نشانان شهرستان و بازدید از تجهیزات

 

آدرس کوتاه :