گزارش تصویری از حضور گسترده مردم مهریز در پای صندوق های اخذ رای

گزارش تصویری از حضور گسترده مردم مهریز در پای صندوق های اخذ رای


گزارش تصویری از حضور گسترده مردم مهریز در پای صندوق های اخذ رای

آدرس کوتاه :