گزارش تصویری از حضور نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهریز

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهریز


تصویری
گزارش تصویری از حضور نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهریزآدرس کوتاه :