گزارش تصویری از حضور خودجوش و حماسی مردم شهر دارالولایه مهریز در راهپیمایی 22 بهمن

گزارش تصویری از حضور خودجوش و حماسی مردم شهر دارالولایه مهریز در راهپیمایی 22 بهمن


قسمت دوم
گزارش تصویری از حضور خودجوش و حماسی مردم شهر دارالولایه مهریز در راهپیمایی 22 بهمن

 

آدرس کوتاه :