گزارش تصویری از حضور بسیجیان گردان امام حسین(ع) مهریز در رزمایش تخصصي والفجر

گزارش تصویری از حضور بسیجیان گردان امام حسین(ع) مهریز در رزمایش تخصصي والفجر


گزارش تصویری از حضور بسیجیان گردان امام حسین(ع) مهریز در رزمایش تخصصي والفجر

آدرس کوتاه :