گزارش تصویری از حضور با شکوه دانش آموزان مهریزی در راهپیمایی 13 آبان

گزارش تصویری از حضور با شکوه دانش آموزان مهریزی در راهپیمایی 13 آبان


گزارش تصویری
گزارش تصویری از حضور با شکوه دانش آموزان مهریزی در راهپیمایی 13 آبان

 

 

آدرس کوتاه :