گزارش تصویری از تجلی بصیرت در شهردارالولایه مهریز

گزارش تصویری از تجلی بصیرت در شهردارالولایه مهریز


راهپیمایی و تجمع مردم مهریز به مناسبت نهم دی ماه
گزارش تصویری از تجلی بصیرت در شهردارالولایه مهریز

آدرس کوتاه :