گزارش تصویری از برگزاری مانور زلزله در مدارس مهریز

گزارش تصویری از برگزاری مانور زلزله در مدارس مهریز


گزارش تصویری
گزارش تصویری از برگزاری مانور زلزله در مدارس مهریز

 

 

 

آدرس کوتاه :