گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم مهریز در مجلس از طرح های تولیدی این شهرستان

گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم مهریز در مجلس از طرح های تولیدی این شهرستان


گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم مهریز در مجلس از طرح های تولیدی این شهرستان

آدرس کوتاه :